Produkt

Tell-IoT

En rød bil … to røde biler … tre-fire-fem røde biler

Vi har gjort barndommens tidsfordriv til en enkel tjeneste for monitorering av trafikk: Tell-IoT. Selve enheten er liten, den blir sømløst integrert i gjeldende infrastruktur og går i ett med omgivelsene. Ingen store inngrep i området er nødvendig – kun en enkel sensor festet på en lyktestolpe. Tell-IoT tillater innhenting av trafikkdata på en enkel måte, og data samles fortløpende uten å kreve tilpasninger som fresing av asfalt eller andre kostbare tiltak. Trafikktelling gjort enkelt, altså!

Trives best på en lyktestolpe

Tell-IoT-enheten har batteri slik at det eneste den trenger er strøm noen timer i døgnet, og dette gjør montering på lyktestolper enkelt.

Tell-IoT inneholder en rekke forskjellige sensorer som gjør den i stand til å telle trafikk uten å benytte kamera. GDPR by design, det vil si 100 % anonym innsamling av data – ingen mulighet for at personopplysninger kommer på avveie, og kunden får detaljert innsikt rett inn på sin datamaskin.

Tell-IoT

Om oss

Hvem er vi?

Tectal ble etablert i 2016, og vår drivkraft er å skape smarte og fremtidsrettede løsninger generelt, for infrastruktur spesielt. Vi er en gjeng ambisiøse og engasjerte teknologihoder som kommer fra erfarne kompetanse- og utviklingsmiljø innen elektronikk, mekanikk, programvare og industridesign. Innovasjon er i vårt DNA. Vi holder til i Stavanger hvor vi utvikler, produserer og leverer forenklede, uventede løsninger på kompliserte, uløste utfordringer.

Om oss

Hvem er vi?

Tectal ble etablert i 2016 og drives av et ønske om å skape smarte løsninger for samferdsel. Vi er et Stavangerbasert teknologiselskap som utvikler og produserer teknologi i Norge. Selskapet har utspring fra erfarne kompetansemiljø innenfor elektronikk utvikling, industri design, mekanikk og programvare utvikling.

Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé er å levere tjenester i form av dataunderlag og analyser for å skape smarte og bærekraftige samfunn.

Vår visjon er å forenkle det kompliserte. Det betyr at vi alltid strekker oss til det ytterste for å finne nye vinklinger og se ting fra et nytt perspektiv i jakten på løsninger. Vi utfordrer etablerte sannheter og leverer innovative tjenester basert på elektromekaniske produkter.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål 9 og 11, om henholdsvis innovasjon og infrastruktur og bærekraftige byer og samfunn, ligger til grunn for Tectals virksomhet og strategi. Vi bidrar med dataunderlag og analyser for å bygge ut infrastruktur langs transportårer. Riktig valg av teknologi sikrer bedre fremkommelighet, reduserer negative miljøkonsekvenser og sørger for at løsningene blir mer kostnads- og energieffektive.

Tectals tjenester bidrar til bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning. Produktene vi utvikler og produserer for å levere våre tjenester har et lavt karbonavtrykk og er resirkulerbare.

Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé er å levere tjenester i form av dataunderlag og analyser for å skape smarte og bærekraftige samfunn.

Vår visjon er å forenkle det kompliserte. Det betyr at vi alltid strekker oss til det ytterste for å finne nye vinklinger og se ting fra et nytt perspektiv i jakten på løsninger. Vi utfordrer etablerte sannheter og leverer innovative tjenester basert på elektromekaniske produkter.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål 9 og 11, om henholdsvis innovasjon og infrastruktur og bærekraftige byer og samfunn, ligger til grunn for Tectals virksomhet og strategi. Vi bidrar med dataunderlag og analyser for å bygge ut infrastruktur langs transportårer. Riktig valg av teknologi sikrer bedre fremkommelighet, reduserer negative miljøkonsekvenser og sørger for at løsningene blir mer kostnads- og energieffektive.

Tectals tjenester bidrar til bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning. Produktene vi utvikler og produserer for å levere våre tjenester har et lavt karbonavtrykk og er resirkulerbare.

Kontakt oss

Vårt team

Vi er et høyt kompetent team med bred erfaring innen innovasjon og produktutvikling. Utgangspunktet er alltid en kompleks utfordring som krever en teknologisk løsning. Prosessen skjer i nært samarbeid med kunde for å komme frem til den beste løsningen.

Gjennom kartleggingsfasen utreder vi problemstillingen, idéfasen synliggjør ulike løsninger og kostnadsvurderinger før utviklingsfasen igangsettes. Deretter følger godkjenning og til slutt evaluering for å kunne korrigere og forbedre ytterligere i neste fase.

Tom-André Sivertsen

Daglig leder, Eier og Utvikler

E-post: tas@tectal.no
Telefon: +47 958 28 381

Lars Wessel

Eier og Utvikler

E-post: law@tectal.no
Telefon: +47 941 49 104

Per-Aksel Nilsen

Utvikler

E-post: pan@tectal.no
Telefon: +47 482 09 232

Cyrus Jomo

Utvikler

E-post: cjn@tectal.no
Telefon: +47 465 68 137

Don Nordby

Selger

E-post: dn@tectal.no
Telefon: +47 416 88 776

Sven Getaz

Utvikler

E-post: sdg@tectal.no
Telefon: +47 464 15 095

Omid Reza Bagheri

Utvikler

E-post: orb@tectal.no
Telefon: +47 465 74 794

Våre referanse-

Prosjekter

Porsgunn kommune

Pilotprosjekt med Porsgrunn kommune. Montering av Tell-IoT for telling av kjøretøy.

Færøyene

Effektbelysning til Eysturoyartunnilin på Færøyene.

Pedersgata, Stavanger

Tectal leverer Tell-IoT for Pedersgata. Tjenesten skal telle og klassifisere kjøretøy.

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Kommer snart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu vehicula metus.

Våre samarbeids-

Partnere

Secom Light Products

Tectal har agentur på Secom Light Products

Secom er et ledende spansk selskap innen belysning i Europa, etablert i 1989. De designer, produserer og selger profesjonell, kommersiell og teknisk belysning. De jobber tett med arkitekter, ingeniører, distributører, installatører og sluttkunder for å utvikle armaturer tilpasset ulike behov.

Tectal har bl.a. installert Secoms tunnellys på Færøyene.